Sisteme Poka-Yoke

sisteme-poka-yokeSISTEME POKA YOKE

Poka Yoke este o sintagmă apărută în Japonia, cu ceva decade în urmă, ca parte a efortului pentru “Zero defecte”, pe vremea în care la Toyota se năştea TPS şi se căutau soluţii pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor şi a performanţelor proceselor realizate. Shigeo Shingo a unit doi termeni: „Poka” (greşeli inadvertente, neintenţionate, pe care oricine le poate face) şi Yoke (a preveni sau a proteja). Astăzi, prin Poka Yoke se înţelege fie o abordare sistematică de anticipare şi detectare a potenţialelor erori sau defecte şi de prevenire a apariţiei acestora la client (intern sau extern), fie un set sau sistem de dispozitive simple, ieftine şi sigure, utilizate pentru prevenirea producerii erorilor care determină apariţia de defecte.

Ca denumiri alternative, în literatura de specialitate se pot regăsi o serie de sintagme parţial sinonime şi oarecum intraductibile în română: Mistake Proofing, Error-Proofing, Failsafing, Zero Quality Control (Zero Defects), Design for Manufacture and Assembly. De obicei Poka Yoke Fool Proofing, deoarece Poka Yoke nu ţine neapărat de competenţa celui care prelucrează sau foloseşte produsul, ci mai ales de conjunctura în care se poate produce o eroare, de regulă umană.